• Post category:Duyurular

Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi kapsamında öğrencilerimiz Özel Öğrenci olarak diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okuluna katılarak toplamda en fazla 3 (üç) adet ders alabilmektedirler (öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yılda, dersin alınacağı yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanının üniversitemizde kayıtlı bulunulan programa ait taban puandan düşük olmaması şartı ile). Bu bağlamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okuluna katılıp ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda verilen bağlantıdaki Form 1’i doldurup imzalayarak ekinde almak istedikleri derslere ait ilgili yükseköğretim kurumunun ders bilgi paketlerinden alınacak ders içeriği bilgilerinin Matematik Bölüm Başkanlığına elden veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Birimimiz kurullarında kabul edilmesi halinde yaz okulunda alınıp başarılı olunan derslere ait intibak işlemleri takip eden Güz döneminin başında yapılacaktır. Kurulda kabul edilmeyen taleplere ilişkin herhangi bir intibak işlemi yapılmayacaktır.

Not: Kurul kararlarının alınmasında bir gecikme olmaması için ıslak imzalı Form 1’in ve eklerin taranarak muzunca@sinop.edu.tr adresine mail olarak yollanması yararlı olacaktır.

Form 1

Sinop Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi