Misyonumuz

Özgün düşünen, sorgulayan, kendisine güvenen, araştıran, problem çözme becerisine sahip ve bu becerisini gerçek hayatta uygulayabilen, çağın değişimlerine ayak uydurabilen, Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Matematik lisans ve lisansüstü eğitimi ve öğretiminde  örnek olmak ve çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirmek.

Genel Bilgi

Bölümümüz 25 Eylül 2000 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Sinop Üniversitesi’nin  29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmasıyla birlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Sinop Üniversitesi bünyesinde öğrenci alımına devam edilmiştir ve halen devam edilmektedir.

Bölümümüzde 6 Profesör, 1 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktoralı Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Temel amacı öğrencilere matematik için yararlı bir kavrama becerisi oluşturmak olan bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Geometri ve Topoloji olmak üzere toplam 5 anabilim dalı bulunmakta ve bu alanlarda çeşitli dersler verilmektedir. Böylece matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirleyen ve analiz eden, tartışmalar yapan, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştiren bilim insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilgisayar programlama dersleri verilmekte ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacıyla dört yıllık lisans eğitimi süresince yabancı dil dersleri verilmektedir.

Matematik programı mezunları, bilişim sistemleri (yazılım geliştirme uzmanı, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış uzmanı, pazarlama danışmanı vs.) gibi alanlarda iş imkanı bulmakla beraber kamu sektöründe işletmen, matematikçi, uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında çalışabilmektedirler.

Matematik Bölümünün Öğretim Amacı

ÖA-1. Yeterli düzeyde bilgi donanımına sahip,
ÖA-2. Soyut düşünme yeteneğini kullanabilen,
ÖA-3. Analitik düşünme yeteneğine sahip,
ÖA-4. Bilimdeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilen,
ÖA-5. Meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip,
ÖA-6. Bilgiye ulaşmada teknolojik olanakları kullanabilen,
ÖA-7. İleri düzey çalışmaları bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek yeterliliğe sahip,
ÖA-8. Bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip,
araştırmacılar yetiştirmektir.

Komisyonlar