Bölümümüz Hakkında

Misyonumuz

Özgün düşünen, sorgulayan, kendisine güvenen, araştıran, problem çözme becerisine sahip ve bu becerisini gerçek hayatta uygulayabilen, çağın değişimlerine ayak uydurabilen, Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Matematik lisans ve lisansüstü eğitimi ve öğretiminde  örnek olmak ve çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirmek.

Genel Bilgi

Bölümümüz 25 Eylül 2000 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Sinop Üniversitesi’nin  29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmasıyla birlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Sinop Üniversitesi bünyesinde öğrenci alımına devam edilmiştir ve halen devam edilmektedir.

Bölümümüzde 6 Profesör, 1 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktoralı Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 20 öğretim elemanı bulunmaktadır. Temel amacı öğrencilere matematik için yararlı bir kavrama becerisi oluşturmak olan bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Geometri ve Topoloji olmak üzere toplam 5 anabilim dalı bulunmakta ve bu alanlarda çeşitli dersler verilmektedir. Böylece matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirleyen ve analiz eden, tartışmalar yapan, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştiren bilim insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilgisayar programlama dersleri verilmekte ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacıyla dört yıllık lisans eğitimi süresince yabancı dil dersleri verilmektedir.

Matematik programı mezunları, bilişim sistemleri (yazılım geliştirme uzmanı, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış uzmanı, pazarlama danışmanı vs.) gibi alanlarda iş imkanı bulmakla beraber kamu sektöründe işletmen, matematikçi, uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında çalışabilmektedirler.

Akademik Personel
macbook
Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi / ABD Başkanı
Dahili:
4219
e-posta: kamild[@]sinop.edu.tr

macbook
Prof. Dr. Sevda AKDAĞ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4215
e-posta: skarakus[@]sinop.edu.tr

macbook
Prof. Dr. Fadime DİRİK

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4213
e-posta: fdirik[@]sinop.edu.tr

macbook


Prof. Dr. İsmail AYDIN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4216
e-posta: iaydin[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Sevda YILDIZ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4265
e-posta: sevdaorhan[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÜNAL

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4011
e-posta: cunal[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KOLAY

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4249
e-posta: burcakyilmaz[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Pınar OKÇU ŞAHİN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4234
e-posta: pinarokcu[@]sinop.edu.tr

macbook
Öğr. Gör. Dr. Deniz ÖZTÜRK

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4248
e-posta: denizozturk[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Selin ÇINAR

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı:  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4211
e-posta: scinar[@]sinop.edu.tr