Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi


Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili:
4219
e-posta: kamild[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Sevda AKDAĞ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4215
e-posta: skarakus[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Fadime DİRİK

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4213
e-posta: fdirik[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. İsmail AYDIN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4216
e-posta: iaydin[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Sevda YILDIZ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4265
e-posta: sevdaorhan[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÜNAL

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4011
e-posta: cunal[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Burçak KOLAY

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4249
e-posta: burcakyilmaz[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar OKÇU ŞAHİN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4234
e-posta: pinarokcu[@]sinop.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Deniz ÖZTÜRK

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4248
e-posta: denizozturk[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selin ÇINAR

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı:  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Dahili: 4211
e-posta: scinar[@]sinop.edu.tr

Cebir ve Sayılar Teorisi


Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZTÜRK SÖZEN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Cebir ve Sayılar Teorisi
Dahili: 4286
e-posta: esozen[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek YAĞCI

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Cebir ve Sayılar Teorisi
Dahili: 4015
e-posta: myagci[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Elif ERYAŞAR

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Cebir ve Sayılar Teorisi
Dahili: 4024
e-posta: eeryasar[@]sinop.edu.tr

Geometri


Prof. Dr. Fatma KARAKUŞ

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Geometri
Dahili: 4217
e-posta: fkarakus[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Erdem KOCAKUŞAKLI

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Geometri
Dahili: 4261
e-posta: ekocakusakli[@]sinop.edu.tr

Topoloji


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ONAT

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Topoloji
Dahili: 4227
e-posta: monat[@]sinop.edu.tr

Uygulamalı Matematik


Prof. Dr. Murat UZUNCA

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Uygulamalı Matematik
Dahili: 4224
e-posta: muzunca[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Turgut YELOĞLU

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı:  Uygulamalı Matematik
Dahili: 4259
e-posta: turgutyeloglu[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tahir CEYLAN

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı:  Uygulamalı Matematik
Dahili: 4248
e-posta: tceylan[@]sinop.edu.tr

Arş. Gör. Yusuf ÇAKIR

Matematik Bölümü
Anabilim Dalı: Uygulamalı Matematik
Dahili: 4214
e-posta: ycakir[@]sinop.edu.tr